Eykabaha's Blog
♥ Its Me! ♥

20120418_011716_zps5892958a photo 20120418_011716_zps5892958a.jpg
Eykabaha
Going to be twenty three
Graduated Diploma IT
Now Degree in IT
Spoiler of English Language
"Make it Simple"


♥ Its Love! ♥

En Baharudin and Pn Wan Aini Daughter
Ajun Zulkifli Best Friend


♥ Wishlist! ♥

Diploma in IT
Degree in IT
Own Beautiful Blog
Owner of THE SYA'S

♥ Contact Me! ♥


♥ Peeps! ♥


♥ Scream! ♥♥ Title Sidebar! ♥♥ Banker! ♥♥ Master! ♥
Template: NSHOO
Short Entry : Happy International Women's Day

Assalammualaikum
Setiap hari setiap saat setiap masa adalah hari untuk wanita. hari untuk si isteri, hari untuk si ibu, hari untuk si anak gadis, hari untuk si nenek, hari untuk si makcik. Hari hari adalah hari yang terbaik untuk wanita. For today, Happy International Women's Day for all women's . Just for women's!
Renung renungkan dan selamat menghayati! ;)

Allah telah menetapkan kedudukan perempuan adalah di belakang lelaki sebagaimana firmanNya dalam surah an-Nisaa ayatt 34 yang bermaksud :

'Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka.'

Sebab itu wanita solehah ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika ketiadaan suami sebagaimana yang Allah tetapkan.Namun ini tidak bermakna perempuan sebagai pak turut tanpa ada kuasa menyatakan pendirian, pegangan, pendapat atau hak lain. Jauh tersembunyi, perempuan dianugerahkan dengan kuasa pengaruh yang jika digunakan dengan tepat, lelaki bersedia menurut kehendaknya dan memberi segala haknya.Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firmannya, surah Aali-Imran, ayat 14 yang bermaksud :

'Dihiasi dunia itu (pada pandangan manusia) dengan kecintaan kepada perempuan'

Sabda Rasulullah saw tentang besarnya peranan perempuan ini ialah :

'Perempuan itu tiang negara, jika baik perempuan di sesuatu negara itu, maka baiklah negara itu, begitulah sebaliknya'


Love eykabaha
0 SAID SOMETHING


Older Post | Newer Post